//
home

Latest Post

Bezwaarschrift van stRaten-generaal bij het voorlopig vastgestelde GRUP ‘Oosterweelverbinding’, 14 augustus 2014

Bezwaarschrift van stRaten-generaal bij het voorlopig vastgestelde GRUP ‘Oosterweelverbinding’, 14 augustus 2014

Op 14 augustus 2014 diende stRaten-generaal een bezwaarschrift van 145 bladzijden in tegen het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Oosterweelverbinding. In een eerste deel (60 blz.) schetsen we de partijdigheid (vooringenomenheid, eenzijdigheid) bij het gevoerde alternatievenonderzoek. In een tweede deel (35 blz.) staan we stil bij vier nog in te vullen kennislacunes. In een laatste deel  (50 … Lees verder

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.