//
archieven

Oosterweel

Deze categorie bestaat uit 170 berichten

StRaten-generaal wenst u het allerbeste voor het nieuwe jaar

Voorspelbaar was het wel: bezoekers die van oudsher gewend zijn, relatief vlot Antwerpen-centrum in te rijden, laten vrolijk en ongehinderd de nieuwe Park-and-Rides met aansluiting op openbaar vervoer en een aanbod van deelfietsen links liggen.  Gevolg: geen verkeerschaos, maar een solide gridlock: totale stilstand.  Bewoners ondergaan hierdoor niet alleen extra luchtvervuiling, maar ook veel lawaai, tijdverlies … Lees verder

Niet weglopen, wel kritisch blijven

De Standaard 14 januari 2020 Dat Manu Claeys, voorzitter van stRaten-generaal, zetelt in de raad van bestuur van bouwvennootschap Lantis, is geen belangenvermenging, vinden drie Antwerpse milieu- en burgerbewegingen. Die kans niet grijpen, zou naïef zijn. Is het voorzitterschap van een milieuvereniging verenigbaar met het lidmaatschap in de raad van bestuur van een grote bouwvennootschap, … Lees verder

Laat Antwerpen één groot park worden

Verschenen in De Standaard 07 01 2022, als reactie op een opiniestuk van Kris Peeters, verkeersdeskundige Oosterweel is meer dan een mobiliteitsoplossing, vindt stRaten-generaal. Het is deel van een stedelijk leefbaarheidsplan.De mediaberichten als zou de Raad van State op 30 december 2021 geoordeeld hebben dat het grondverzet op de Oosterweelwerf moest stoppen omwille van de … Lees verder

stRaten-generaal wenst u het allerbeste voor het nieuwe jaar

Voorspelbaar was het wel: bezoekers die van oudsher gewend zijn, relatief vlot Antwerpen-centrum in te rijden, laten vrolijk en ongehinderd de nieuwe Park-and-Rides met aansluiting op openbaar vervoer en een aanbod van deelfietsen links liggen.  Gevolg: geen verkeerschaos, maar een solide gridlock: totale stilstand.  Bewoners ondergaan hierdoor niet alleen extra luchtvervuiling, maar ook veel lawaai, tijdverlies … Lees verder

Tijdlijn PFOS, Zwijndrecht en Oosterweel

Ademloos, Ringland, stRaten-generaal, 28.6.2021 Tijdlijn PFOS, Zwijndrecht en Oosterweel Handvatten voor een beter begrip Om beter inzicht te krijgen in hoe Vlaanderen de voorbije twintig jaar omging met kennis over PFOS (in realtime, niet met de kennis van nu) en hoe zich dat vertaalde in de aanpak van PFOS-vervuiling in Zwijndrecht en op de Oosterweelwerf … Lees verder

Activisme: stRaten-generaal in de kranten vandaag

Vlaamse regering sluit interne keuken De Standaard/Antwerpen, Wo. 23 Jun. 2021, Pagina 7 De Vlaamse regering wil intern beraad over besluitvorming afschermen. Ze schikt zich zo naar de minder strenge Europese richtlijnen over openbaar bestuur. ‘Alle interne beraad op straat gooien had soms tot gevolg dat mensen hun ideeën niet meer op papier wilden zetten’ … Lees verder

Antwoorden van de overheden op onze vragen

De burgerbewegingen vroegen om een oplossingsgerichte focus inzake de bodemvervuiling met PFOS, en stelden daartoe enkele gerichte vragen aan Lantis en aan de overheden. Hier volgen alvast antwoorden van de overheden. 4. @ OVAM en Vlaamse regering: captatie en sanering vervuiling in zone Oosterweelwerf fase 2: Hoe, door wie en wanneer zal werk worden gemaakt … Lees verder

Leefbaarheid en volksgezondheid op de eerste plaats

Persbericht Ademloos, Ringland, stRaten-generaal Ademloos, Ringland en stRaten-generaal delen ten volle de bekommernis van zeer veel mensen over de bodem- en grondwatervervuiling in Zwijndrecht en op Linkeroever, die sinds enkele weken volop in de aandacht staat. Ze steunen dan ook de oprichting van een onderzoekscommissie om te analyseren wat er misliep. Ze kijken vooral ook … Lees verder

Bewustzijn van chemische vervuiling

ATV Wakker op zondag 13 juni 2021 Vanaf 12.45 https://atv.be/programmas/wakker-op-zondag

Burgerbewegingen ijveren voor oplossingsgerichte focus in PFOS-debat

Naar aanleiding van de historische PFOS-vervuiling in Zwijndrecht hebben stRaten-generaal, Ringland en Ademloos de betrokken actoren zes bekommernissen voorgelegd. De burgerbewegingen pleiten voor een oplossingsgerichte focus in het debat. De vervuiling in de omgeving van de 3M-fabriek dateert van de vorige eeuw. Ze werd echter pas de voorbije jaren, naar aanleiding van de geplande Oosterweelwerken, … Lees verder