//
home

Latest Post

Persbericht stRaten-generaal en Ademloos – Wat het op dinsdag 6 september gelekte MER-rapport ‘A102/R11bis’ ons leert over de derde Scheldekruising is relevanter dan wat het zegt over Ringland

9 september 2016   MER-rapport bevestigt nog maar eens dat de A102 in combinatie met Oosterweel niet werkt Uit eerder MER-onderzoek bleek dat de A102 in combinatie met een haventracé WEL werkt De surrealistische vraag wordt: zal de overheid een goed werkende tangent (A102) schrappen om de Oosterweelverbinding politiek overeind te houden? In september 2009 … Lees verder

Het boek over het Sint-Annabos

bezoek stRaten-generaal ook op Facebook