//
archieven

Oosterweel

Deze categorie bestaat uit 140 berichten

Persbericht stRaten-generaal en Ademloos – Dieselgate en Oosterweel: Een korte reactie op de bewering van minister van Mobiliteit Ben Weyts dat zich hier geen probleem stelt

30 september 2015 Vanmorgen meldden de Antwerpse actiegroepen stRaten-generaal en Ademloos dat de de fraude met uitstootgegevens bij o.a. Volkswagen verstrekkende gevolgen kan hebben voor de besluitvorming over de Oosterweelverbinding, en ook voor andere geplande verkeersinfrastructuurprojecten waarvoor milieueffectenrapporten worden opgemaakt. Concreet suggereren de actiegroepen dat voor het milieueffectenrapport over het infrastructuurproject nieuwe berekeningen zullen moeten … Lees verder

Persbericht stRaten-generaal en Ademloos – Wordt de Antwerpse overkappingsintendant een BAM-pion of een onafhankelijke actor?

15 september 2015 Vandaag om 16 uur moeten de offertes voor de functie van Antwerpse overkappingsintendant ingediend zijn. Zal de overkappingsintendant erin slagen drie kwalijke randvoorwaarden opgelegd door de Vlaamse regering (1. neem Oosterweel als vertrekpunt; 2. volg wat BAM oplegt en 3. saucissoneer de planprocessen voor de Antwerpse mobiliteitsinfrastructuur) naast zich neer te leggen? … Lees verder

Persbericht Ademloos en stRaten-generaal – Inspraakronde project-MER Oosterweelverbinding verdampt in illegaliteit

2 september 2015 Deze week starten de Vlaamse regering en de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) de kennisgeving op over het project-MER Oosterweelverbinding. De daarbij verspreide infobrochure draagt de titel ‘Heeft u nog suggesties?’ Veel mensen vragen ons wat wij zullen indienen als suggesties, gelet op de betrokkenheid van de actiegroepen in het Oosterweeldossier. Ons standpunt … Lees verder

Hebt u nog suggesties?

BAM vraagt: “Hebt u nog suggesties?” Deze ongelukkige vraag kondigt een inspraakmoment en info-sessies aan, georganiseerd door BAM en Antea, uit naam van onze regering. Met een folder die erin slaagt geen enkele van de talloze suggesties van de laatste 10 jaar te vermelden. Onze suggesties Ademloos en stRaten-generaal hebben uiteraard een paar suggesties, kort … Lees verder

Persbericht stRaten-generaal en Ademloos – Antwerpse actiegroepen dienen verzoekschrift in bij Raad van State

13 juli 2015 Gevraagd wordt de vernietiging van het GRUP Oosterweelverbinding (20 maart 2015), wijzend op de onwettige totstandkoming van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan De actiegroepen onderbouwen hun vraag met een sterk dossier (207 bladzijden, zonder bijlagen) waarin ze elf juridische middelen aanwenden, teneinde onwettige besluitvoering met nadelige gevolgen voor voorgelegde alternatieven ongedaan te laten … Lees verder

Persbericht stRaten-generaal en Ademloos – Actiegroepen stRaten-generaal en Ademloos werpen nieuw licht op relevantie Arup/SUM-tracé

Woensdag 1 juli 2015 Actiegroepen stRaten-generaal en Ademloos werpen nieuw licht op relevantie Arup/SUM-tracé in hoorzitting Vlaams Parlement op donderdag 2 juli Politieke wil / moed / wijsheid om ernstig te kijken naar nieuwe gegevens over Arup/SUM-tracé kan volgens de actiegroepen een ‘game-changer’ blijken in het Oosterweeldebat Op donderdag 2 juli leggen Ademloos en stRaten-generaal … Lees verder

Persbericht stRaten-generaal en Ademloos – Naar een historisch compromis in het Oosterweeldossier?

21 mei 2015 De actiegroepen stRaten-generaal en Ademloos hebben de Ringlandstudies grondig doorgenomen. Als oude pleitbezorgers van het overkappen van de ring – ze organiseerden er sinds 2008 al diverse congressen over, lanceerden in 2010 de Meccano in combinatie met zes kilometer overkapping en dwongen een overkappingsonderzoek van de stad Antwerpen af (2012) – zijn … Lees verder

Persbericht Ademloos en stRaten-generaal – Oosterweelklacht neergelegd bij de Vlaamse ombudsman

10 maart 2015 Zoals eerder aangekondigd hebben de Antwerpse actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, bijgestaan door drie individuele burgers, vandaag een klacht ingediend bij de Vlaamse ombudsman over het overheidshandelen in de Oosterweelbesluitvoering. Voor alle duidelijkheid: zo’n klacht is geen juridische stap, ze is daarentegen een poging om via de ombudsdienst bemiddeling te zoeken bij de … Lees verder

Horta-infoavond op 12 maart 2015

Op donderdag 12 maart 2015 organiseert stRaten-generaal de 16e info-avond. Het wordt alweer een boeiende & belangrijke Horta, met volgende sprekers: MANU CLAEYS, over onze voorjaarse Oosterweel-drietrapsraket naar de ombudsman, het parlement en de raad van state, en waarom we dat doen jurist PHILIPPE VANDE CASTEELE, over de ins and outs van juridische stappen PETER VERMEULEN, over … Lees verder

Persbericht stRaten-generaal en Ademloos – Antwerpse actiegroepen lanceren drietrapsraket na goedkeuring GRUP Oosterweel

30 januari 2015 De Antwerpse actiegroepen stRaten-generaal en Ademloos betreuren het dat de Vlaamse regering vandaag het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Oosterweelverbinding goedkeurde. De beslissing is behalve planologisch onverstandig de zoveelste gemiste kans om een maatschappelijk gedragen besluitvorming tot stand te brengen over het belangrijkste bouwproject van Vlaanderen. De actiegroepen betreuren ook dat de Vlaamse … Lees verder